Nogometna šola Korant

Nogometna šola KorantNogometna šola Korant je začela s svojim delovanjem leta 2014. Vse do danes smo sledili takrat zastavljenim smernicam, vendar moramo priznati, da te v celoti, iz takšnih ali drugačnih razlogov, niso bile realizirane. Pomembno je, da smo realizirali glavni zastavljeni cilj, da nam je torej uspelo pod eno okrilje združiti otroke vseh treh nogometnih klubov v občini.

Naša konkurenčnost, v primerjavi s sosednjimi nogometnimi šolami, se je bistveno izboljšala. Tudi v bodoče bo naša nogometna šola pokrivala vse selekcije otrok od U7-U15. Številčnost posameznih selekcij bomo skušali povečati tudi na račun pridobivanja otrok iz sosednjih občin. Tako bomo svojo konkurenčnost le še povečali. Delo z otroci bo še naprej potekalo pod okriljem strokovno usposobljenih trenerjev.

Strokovnost, cilji

O njihovi strokovnosti pričajo že dosedanji rezultati posameznih selekcij, tako rezultati, doseženi na tekmovanjih znotraj lige, kakor tudi rezultati številnih turnirjev, ki smo se jih udeležili v preteklih mesecih. Ker se zavedamo, da prav izkušnje iz tekmovanj bistveno doprinesejo športnemu razvoju in napredku naših otrok, bomo tudi v bodoče sledili cilju čim boljše zastopanosti naše nogometne šole na različnih tekmovanjih, tudi mednarodnih.

Že samo delovanje nogometne šole je povezano z visokimi stroški, ki pa se dodatno povečujejo tudi z udeležbami na tekmovanjih, zato se bomo trudili pridobivati donatorje, sponzorje in simpatizerje NŠ KORANT, s pomočjo katerih bomo lažje uresničili svoje cilje. Ne nazadnje z registracijo nogometne šole pridobivamo tudi pravico sodelovati na raznih razpisih in bomo tudi na ta način začeli pridobivati pomembna finančna sredstva.

Pomemben cilj nogometne šole je dvigniti kvaliteto nogometa v naši občini, kar pa je v veliki meri odvisno tudi od organiziranosti nogometne šole. V ta namen bo sodelovanje potekalo na vseh nivojih in med vsemi subjekti NŠ KORANT.


Brez dobre organizacije bo še tako dobro strokovno načrtovana aktivnost izvedena slabo. Napredek in zastavljene cilje bomo dosegli le z izboljšanjem kvalitete dela. Zato se je potrebno izpopolnjevati tudi na organizacijskem področju. Spremljati je treba novosti in jih vpeljati v naše strokovno in organizacijsko delo.

>> Cilji NŠ Korant


Obiščite nas tudi na: Nogometna šola Korant "Facebook"

Delite z ostalimi...