Cilji

Cilji NŠ Korant

Usposobiti čim več mladih nogometašev za potrebe članskih moštev klubov v občini in to tehnično, taktično in kondicijsko in nenazadnje tudi osebnostno.

 • PREPOZNAVNOST NOGOMETNE ŠOLE DOMA IN ŠIRŠE
 • BREZ ŠIRINE NI VIŠINE (množičnost, večje število otrok in trenerjev)
 • IGRALEC / IGRALKA MORA BITI V SREDIŠČU VZGAJANJA, UČENJA, TRENIRANJA, TEKMOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA
 • IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE (nove travne površine, igrišča z umetno travo)
 • PERSPEKTIVNE NALOGE NŠ KORANT

Točno definiranje ciljev.

Izkoriščanje potenciala in poskušati zadržati dobre igralce oziroma generacijo.

Vodenje, organiziranje, primerjanje, korigiranje in odpravljanje slabosti v NŠ.

Aktivno vzpodbujanje in kontroliranje zadanih nalog.

 

Dolgoročna usmeritev in cilji

Ves čas dela z mladimi bomo skrbeli za uresničevanje SPLOŠNIH in POSEBNIH CILJEV.

 

Splošni cilji

 • priprava na zdravo življenje in najboljše možnosti za telesni razvoj,
 • vzgoja volje pri telesnih in psihičnih naporih,
 • navajanje na medsebojne odnose.

Z aktivnostmi v okviru delovanja nogometne sole tako v okviru vzgojnega, učnega, tenerskega in tekmovalnega procesa naj bi dosegli tudi posebne cilje:

 • pripravljenost na vključevanje v procese športne vzgoje, učenja in treniranja,
 • utrjevanje interesa za nogomet in delovne naloge,
 • pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja,
 • razvijanje in oblikovanje telesnih in psihičnih lastnosti, nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij, kakor tudi za samostojno ustvarjalno reševanje nalog,
 • pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih.

Doseženi splošni in posebni cilji naj bi zagotovili stabilno pripravo   za VSESTRANSKO OSNOVO vsem tistim mladim, ki bodo želeli osnovo za kasnejše doseganje maksimalnih  dosežkov.


Delite z ostalimi...